Magazine

2D animatie
KLANT

Centrum tot Bevordering van de Import uit ontwikkelingslanden.
De doelstelling van het CBI is het bijdragen aan de economische verzelfstandiging van ontwikkelingslanden door versterking van de concurrentiepositie van bedrijven in deze landen op de West-Europese markt.

OPDRACHT

Het CBI stapt van een papieren magazine over op een internet variant die geschikt is voor elk device. Natuurlijk wordt dit dan gecommuniceerd middels een animatie op internet en intranet.

DETAILS

concept: Yuri Linthout
animation: Yuri Linthout
audio: Yuri Linthout

E-Thermostaat →