Anti Piracy Citadel

2D animatie
KLANT

Het A-PC project is een project van een consortium aan bedrijven met elk hun eigen expertise

OPDRACHT

Met de toenemende maritieme piraterij op de zeeën wordt er naarstig gezocht naar oplossingen om de veiligheid van de bemanning te verhogen. Deze animatie is ingezet om het concept te pitchen bij belanghebbende partijen.

DETAILS

concept: Yuri Linthout
animation: Yuri Linthout
audio: Arjan van Zoeren

Anti Piracy Citadel →